25.1.2007
Nový film Olgy Sommerové PŘEŽILI JSME SVOJE DĚTI (56´) uvede Česká televize ve čtvrtek 15.února 2007 ve 20 hodin na ČT 2 Deset rodičů, kteří pochovali své děti, se zpovídá ze své bolesti. Jejich děti potkalo jedno z osudových neštěstí : těžká nemoc, autohavárie, úraz, sebevražda, zabití. Každý z příběhů je individuální cestou, kterou matky a otcové museli projít k novému životu, v němž se se ztrátou svého dítěte nesmířili, ale museli se s ní naučit žít. Pro ty, kteří prožili totéž, je film útěchou ze svěřené, společně prožité bolesti. Pro nás, kteří jsme ještě neprošli peklem definitivní ztráty nejbližšího člověka, je krokem k otevření tématu, k individuální i společenské terapii, ale zároveň připomenutím, že cena lásky, kterou tak často nepěstujeme, cena vztahů, které tak často přehlížíme, se vyjeví, až když je ztratíme.


12.8.2006
Na slavnostním večeru soutěže Zlatá a Kyselá žába 8.12.2006 v divadle Nablízko udělily o.s. Žába na prameni v partnerství s nadačním fondem Slovak-Czech Women's Fund cenu Zlatá žába Olze Sommerové, za přínos k osvětě feminismu, za knížky a dokumenty o ženách a o vztazích žen a mužů.

"Zlatá žába" je cena za snahy a úspěchy konkrétních lidí, kteří svými aktivitami a postoji pomáhají v prosazování myšlenky rovných příležitostí pro ženy a muže. "Kyselá žába" je symbolickým "napomenutím" za vyjadřování, které není vůči ženám nebo mužům tak docela fér. Cena je zároveň otevřenou nabídkou ke společnému hledání možností, jak věci měnit k lepšímu.