OLGA SOMMEROVÁ

filmová dokumentaristka a pedagožka

narozena 2.8. 1949 v PrazeV roce 1977 jsem absolvovala FAMU - katedru dokumentární tvorby. Vdala jsem se za skladatele Vladimíra Sommera, narodil se mi syn Jakub. V letech 1979 - 1980 jsem pracovala jako redaktorka dokumentaristické redakce Československé televize. Poté jsem se rozhodla pro svobodné povolání režisérky Krátkého filmu Praha, vdala se za dokumentaristu Jana Špátu a vychovávala syna Jakuba a dceru Olgu.

V letech 1989 - 1993 jsem pracovala jako kmenová režisérka Krátkého filmu Praha. V roce 1991 jsem se stala pedagožkou FAMU, záhy předsedkyní Akademického senátu FAMU, v roce 1994 vedoucí katedry dokumentární tvorby FAMU. V roce 1995 jsem byla na základě habilitační přednášky Dokumentární film - má láska jmenována docentkou. Vedla jsem dramaturgickou a realizační dílnu katedry. Katedru dokumentární tvorby jsem vedla osm let, v roce 2002 jsem z FAMU odešla a věnovala se práci režisérky.

Externě spolupracuji s Filmovou školou v Písku, přednáším v dokumentaristickém semináři. V posledních deseti letech pořádám projekce, přednášky a besedy na pozvání kulturních institucí v celé České republice. V roce 2005 jsem nastoupila jako mimořádná profesorka na Akademii umění v Bánské Bystrici, stala se garantkou oboru dokumentární tvorby.

Jako režisérka Krátkého filmu Praha jsem točila dvanáct let dokumentární filmy pro kina na formát 35 mm. Po revoluci v roce 1989, když bylo promítání dokumentů v kinech zrušeno, točím dokumentární filmy pro Českou televizi.

Ve svých filmech se zabývám sociálními tématy a mezilidskými vztahy, portréty obyčejných lidí i významných osobností, fenomény společenského a uměleckého života, feminismem a politickou historií naší země.

Na základě úspěšného filmu O čem sní ženy jsem vydala tři stejnojmenné knihy rozhovorů, a knihu O čem sní muži, které se staly bestsellery. Texty rozhovorů z filmu Jó, to jsem ještě žil jsem se podílela na knize kreseb Jiřího Šlitra. V roce 1999 jsem se stala předsedkyní Společnosti Boženy Němcové. Jsem členkou FITESu, ARASu a České filmové a televizní akademie. Účastním se členství v porotách domácích i mezinárodních filmových festivalů, například festivalu Jeden svět v Praze nebo MFF v Karlových Varech. Natočila jsem devadesát sedm dokumentárních filmů, za něž jsem získala třicet cen na domácích a zahraničních filmových festivalech.